THE FOOL

ไพ่ THE FOOL

ลักษณะ ชอบอิสระ ชอบเดินทาง ชอบการผจญภัย รักสนุก ไม่ชอบยึดติด ไม่ชอบการกำหนด ปล่อยตามสบาย ตลกเฮฮา ไม่ค่อยมีเหตุผล มักทำอะไรตามแต่ตัวเอง ไม่ค่อยมีความระวัง อยากรู้อยากลอง

การงาน/การเรียน อยู่ในช่วงว่าง หาสิ่งใหม่ๆ เลือกเส้นทางเป้าหมาย โยกย้ายเดินทาง เป็นแบบอิสระ พอผ่านมาได้ มีความไม่ค่อยแน่นอน ไม่ค่อยมีความรู้ประสบการณ์

อาชีพ งานอิสระ ว่างงาน เกี่ยวกับเดินทาง งานไม่ประจำสถานที่ เกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น

การเงิน ไม่ค่อยมีเก็บ ไม่ค่อยคำนึงถึง เก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ อาจมีใช้จ่ายในการเดินทาง ค่อยหาเอาใหม่ในภายหน้า ไม่ยึดติดเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินความมั่นคง มีความสบายจนไม่ต้องการอะไร

ความรัก ปล่อยอิสระ ไม่ค่อยกำหนด ไม่ค่อยจริงจัง ไม่ค่อยสนใจ ปล่อยไปตามเรื่อง สามารถเปิดรับพร้อมที่จะมีเรื่องราวใหม่ๆ เข้ามาได้ เป็นช่วงเวลาที่ว่างยังไม่มีใครจริงจัง

สุขภาพ ซุ่มซ่าม ไม่ค่อยระวัง ไม่ค่อยมีสมาธิ ระวังเรื่องการเดิน

คำแนะนำ ชีวิตควรมีความเป็นอิสระและเสียงหัวเราะ พักผ่อน ทำบุญเกี่ยวกับเด็ก

ความหมายอื่น การรู้จักจริงจังและกำหนดเป้าหมายในชีวิต อย่ารักสนุกปล่อยตัวขี้เกียจ

สถานที่ มีการเดินทางเคลื่อนไหวสัญจร  พลังงานถ่ายเทได้ง่าย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระสีวลี พระอรหันต์จี้กง

ด้านดี การมีแนวทางเดินชีวิตของตนเอง ความมีอิสรเสรี ความว่างที่พร้อมจะรับสิ่งเข้ามา การไม่มีสิ่งใดมาคอยกำหนด ความเบาสบาย การได้เรียนรู้ได้ลองได้สัมผัส การออกหาประสบการณ์เรียนรู้ผจญภัยเรื่องราวของชีวิต ชีวิตแห่งการเดินทางค้นหา ความเป็นตัวของตัวเอง ความพร้อมที่จะลองเสี่ยง

ด้านร้าย การไม่มีจุดหมายแนวทางที่แน่นอน การไม่ค่อยมีประสบการณ์ การขาดการเรียนรู้ ความเซ่อซ่าโง่เขลา การมัวแต่เล่นสนุกรักอิสระจนขาดความเป็นจริง การขาดความเป็นอิสระการดำเนินด้วยความเสี่ยง การดำเนินทำอะไรด้วยความไม่รู้ การขาดความใส่ใจอย่างจริงจัง การขาดความกล้าที่เสี่ยง ความไม่ต้องการมีภาระใดๆ

ยิปซีพยากรณ์ ทำนายดวงชะตา ดูคำทำนายไพ่ ได้ที่นี้ www.doduang.live

Leave a Replay