ความหมายเกี่ยวกับไพ่กายศิทธิ์

WANDS

ความหมายเกี่ยวกับไม้กายศิทธิ์ในไพ่ยิปซีต์

ความหมายเกี่ยวกับไม้กายศิทธิ์ในไพ่ยิปซีต์
ความหมายเกี่ยวกับไม้กายศิทธิ์ในไพ่ยิปซีต์

1 ได้งานใหม่ สิ่งที่คิดจะทำจะได้ทำ สิ่งที่ทำอยู่ กำลังผลิดอกออกผล

2 ได้รับความร่วมมือจากบั๊ดดี้ หรือ หุ้นส่วน เหมาะกับงาน import export เช่น งานขายมือถือ ก็เรียกว่า im-export เพราะต้องนำเข้าจากตปท. อินเตอร์เน็ต ก็ได้ หรืองานประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์

3 ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หุ้นส่วน หรือเพื่อนร่วมงาน ให้ความร่วมมืออย่างดี

4 ความมั่นคงในทุกเรื่อง การงานก็มั่นคง ความรักก็มั่นคง หากคบกันมานาน ก็จะได้แต่ง

5 ไม่ได้รับความร่วมมือจากทีมงาน เนื่องจากความเห็นไม่ตรงกัน หากสามัคคีกัน การงานจะลุล่วงไปด้วยดี

6 ความสำเร็จ จะเกิดขึ้นหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ผู้นำ หัวหน้า

7 มีการแข่งขัน มีคู่แข่งที่มีความสามารถพอกัน ต้องสู้จึงจะชนะ

8 การพัฒนาสูงขึ้น การงานได้เลื่อนตำแหน่ง ความรักได้เลื่อนขั้น การเงินเพิ่มขึ้น การเล่นหุ้น ควรใช้เงินให้อยู่ในกรอบ ไม่ควรใช้นอกเหนือจากที่จำเป็น อยู่ในกรอบจารีตประเพณี

9 การงานไม่ดีนัก ถูกจับผิด เพ่งเล็ง การเรียนไม่รู้เรื่อง ความรักมักกังวล

10 ภาระ……ภาระครับ ต้องรับผิดชอบหลายอย่าง แต่ดีกว่าไม่มีอะไรให้รับผิดชอบนะ เช่น อาจได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้า ซึ่งจะต้องมีภาระหน้าที่มากขึ้น แต่เงินเดือนก็ต้องมากขึ้นตามมา

PAGE สิ่งที่ทำได้สำเร็จในขั้นหนึ่งแล้ว ได้รับข่าวดี การพิจารณาอย่างรอบคอบ ใช้ความคิด วางแผน

KNIGHT ประเภทออกตัวแรง ปลายแผ่ว จีบใครก็ทุ่มแค่ช่วงแรก หลังจากนั้นก็ขี้เกียจ การวางแผนกลยุทธ บุกก่อนได้เปรียบ

QUEEN เวิร์คกิ้งวูแมน หญิงเก่ง ทำงานคล่อง มีศิลปะในการทำงานที่ยากจะต่อกร

KING เจ้าคน นายคน หัวหน้า เจ้าของกิจการ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน รับภาระหนัก ความกังวล

Ace สิ่งที่สามารถกระทำให้เป็นจริงได้ ความสำเร็จในอนาคต ความยอดเยี่ยม

II ความมีเหตุผลทางความคิดและสติปัญญา การรู้จักครุ่นคิดไตร่ตรอง การร่วมมือ

III การประสานงาน การสื่อสารแลกเปลี่ยนทางความคิด การหาหนทางดำเนินการ 

IV ความรู้สึกมั่นคง ความอยู่ตัว ความพึงพอใจ ความรู้สึกว่าดีใช้ได้ ความอบอุ่น

V ความขัดแย้ง ความแตกต่าง ความไม่ยินยอม ความไม่ลงตัว การแตกแยก

VI การร่วมมือ ความสามัคคี ความสำเร็จที่สมควรได้รับ การใช้เวลากว่าจะถึงความสำเร็จ

VII ความเข้มแข็งอันยอดเยี่ยมของร่างกายและจิตใจ การแข่งขัน การทดสอบ

VIII ความมากมายหลากหลาย ความมากขึ้น ความพัฒนาที่มากขึ้นสูงขึ้น ศักยภาพมากขึ้น

IX การสงวนรักษา ขั้นตอนสุดท้ายของภาระหน้าที่ การจับจดสนใจแต่สิ่งที่ตนกระทำ ความกระชั้นชิด

X การรับภาระ ความรับผิดชอบอันมากมาย การใช้พลังงานอย่างมหาศาล การหวังความสำเร็จใหญ่โต

Page การชอบการศึกษาเรียนรู้ ข่าวสารข้อความ การริเริ่มรู้จักพูดคุย ความซื่อสัตย์

Knight ความคึกคะนอง ความกระตือรือร้น การชอบเสาะแสวงหา การเคลื่อนไหว

Queen นักสร้างสรรค์และปฏิบัติ มีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม มีความสามารถไม่แพ้ใคร

King ความมีพลังอย่างสูงสุด การชอบทำกิจกรรมสารพัด การอยู่เฉยไม่ค่อยได้

Leave a Replay