ไพ่ดาว5แฉก

PENTACLES

ความหมายเกี่ยวกับดาว 5 แฉกในไพ่ยิปซีต์

ความหมายเกี่ยวกับดาว 5 แฉกในไพ่ยิปซีต์
ความหมายเกี่ยวกับดาว 5 แฉกในไพ่ยิปซีต์

1 ดวงดี ลาภลอย ได้รับโอกาสที่ดี

2 เงินไม่พอใช้ ฝืดเคือง หมุนเงิน (การเดินทาง การงาน ความรัก ช่วงสั้น ๆ) สับสนลังเล

3 ยังมีเงินมากนัก มีความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ มีคนสนใจเราหรือกิจกรรมที่เรากำลังทำได้รับความสนใจ

4 งก มัธยัสถ์ ประหยัด เห็นแก่ตนก่อนผู้อื่น ต้องการความเป็นส่วนตัว

5 การเงินย่ำแย่ สภาวะฝืดเคือง ความรักย่ำแย่ ทุกอย่างย่ำแย่ การทดสอบ หากผ่านพ้นได้ จะดีขึ้น

6 ใจบุญ เอื้อเฟื้อ การได้รับความช่วยเหลือ หรือได้ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก การติดต่อเงิน ๆ ทอง ๆ ได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่น

7 ขยันหมั่นเพียร เอาการเอางาน ทำมาหากินด้วย น้ำพักน้ำแรงของตนเอง เหน็ดเหนื่อย การลงมือทำอะไรด้วยตัวเอง ทำการเกษตร แปรรูปสินค้าการเกษตร

8 มีความละเอียดถี่ถ้วนในการทำงาน เรียกได้ว่า ทำอะไรก็น่าสนใจ สำเร็จไปทุกเรื่อง แต่ต้องทำเองนะ

9 รสนิยมสูง ใช้เงินฟุ่มเฟือย ฐานะดี มักจะยังโสดอยู่ รักความอิสระ

10 ฐานะมั่นคง การงานสำเร็จ กำไรงาม เข้าขั้นเศรษฐี ครอบครัวมีสุข

PAGE ยังมีเงินน้อยอยู่ เด็กที่มีหัวการค้าตั้งแต่เด็ก ฉลาดแกมโกง ผลประโยชน์

KNIGHT เงินสะพัด ค้าขายเก่ง รู้จักวางแผน พิจารณา จุดด้อย จุดแข็ง

QUEEN มั่งคั่ง ประสบผลสำเร็จในการเงิน การค้า แต่มักไม่มีความสุขในชีวิต ความรักไม่ดีนัก(ก็เล่นมุแต่เงินนี่นา) 

KING เศรษฐี เจ้าสัว นายทุน ผลประโยชน์มาก่อน ไม่ยอม เสียเปรียบเชิงการค้า

Ace การครอบครอง ความเป็นเจ้าของ การได้รับคุณค่าและความมั่นคง

II การหมุนเวียน การประคับประคอง การผลัดเปลี่ยน ความสมดุล 

III ความสนใจ ความถนัด การริเริ่มเป็นรูปร่าง การไตร่ถาม

IV การกักเก็บ ความตระหนี่ การสะสม ความพึงพอใจส่วนตัว

V การขาดแคลน ความยากจน ความอ่อนแอ ความลำบาก

VI การมอบ การให้ การเผื่อแผ่ ความเท่าเทียม การใช้จ่าย

VII การคิดถึงคุณค่าที่มากขึ้น การทำให้มีประโยชน์มากขึ้น

VIII การลงมือ การปฏิบัติ การฝึกฝน ความชำนาญ การใช้ความสามารถ

IX ความสุขสบายทางกาย แต่แฝงด้วยความว้าเหว่ทางจิตใจ

x ความมากมาย ความเพรียบพร้อม ความมั่นคงสูงสุด

Page การริเริ่มหาความมั่นคง ความมั่นคงขั้นต้น ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น

Knight การมองการณ์ไกล ความมั่นใจ ความแน่นอนใจ 

Queen ความหรูหรา ความเป็นที่ชื่นชอบ การแคร์ต่อสายตาและความรู้สึกผู้อื่น

King ความร่ำรวย ความเป็นเศรษฐี การรู้จักแสวงหาผลประโยชน์

Leave a Replay