Thursday

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ทำนายนิสัย คนเกิดวันพฤหัสบดี ดูดวงชะตา ดูดวงวันเกิด

ดูดวงวันพฤหัสบดี
ดูดวงวันพฤหัสบดี

ดูดวงคนเกิดวันพฤหัสบดี คนเกิดวันพฤหัสบดีนี้เป็นคนมีบุญ มีดวงชะตาดี มีเกียรติ มีคนเคารพนับถือมาก แต่มักมีปัญหาเรื่องคู่ครอง หรือ ไม่ก็อาภัพคู่

อุปนิสัยคนเกิดวันพฤหัส เป็นคนชอบการศึกษาเล่าเรียน ชอบธรรมะ เป็นคนเจ้าระเบียบ เป็นคนเข้มงวด มีจิตใจเอื้ออาทรต่อคนรอบข้าง รักสงบ ชอบความมั่นคง ยึดถือความถูกต้อง เที่ยงธรรม เด็ดเดี่ยว แต่กลัวการเปลี่ยนแปลง

คนวันพฤหัสเป็นคนเปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน พูดจริงทำจริง แต่เป็น คนขี้ใจน้อย ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี โกรธแล้วใจร้ายใจแข็ง ช่างคิดช่างระแวง แต่ทำอะไรรอบคอบ

Leave a Replay

About Me

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial